Školenie vodičov vysokozdvižných vozíkov ( kurz vzv ) E-mail

Kurz vzv - kurz vodičov motorových vozíkov ( kurz na vysokozdvižný vozík ).

Tento kurz realizujeme prostredníctvom e-learningu t.j. štúdiom z domu cez internet viac informácií nájdete TU:

Obsluha motorového vozíka je osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej organizácii. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre daný typ vozíka.

 

plánované termíny školení a prihlášku nájdete TU:

 

prihlaska

 

tlačivo na stiahnutie a vytlačenie - prihláška do kurzu

prihlaska

 

Cenník kurzov vzv na motorové (vysokozdvižné) vozíky:

Druh školenia Dĺžka kurzu (dni) Cena (€)

 

Základný kurz vodičov motorových (vysokozdvižných) vozíkov 7 119,50€ teraz akcia 80,00€
Rozšírenie preukazu vodiča motorových vozíkov o jednu skupinu pri základnom kurze 0 26,50€
Rozšírenie preukazu vodiča motorových vozíkov o jednu skupinu mimo základného kurzu 1 - 2 60,00€
Aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov) 2 60,00€
Periodické preškolenie (ročne) 1 26,50€ teraz akcia 16,50€ (pre skupiny)
Vydanie preukazu 8,50€

Základný kurz vodičov motorových vozíkov realizujeme prostredníctvom e-learningu (štúdiom z domu cez internet). Viac info tu: http://www.igmar.sk/e-learning.html

Pri skupine 5 a viac účastníkov od jedného objednávateľa sa cena stanovuje dohodou.

Poplatok za opakovanie záverečných skúšok je 30 €.

Poznámka: Základné školenie pozostáva z: tridy I, druh W1 (vysokozdvižný vozík s elektrickým pohonom, volantovým riadením, s nosnosťou do 5 ton). Popri základnom kurze môžete absolvovať aj maximálne dve rozšírenia o ďaľšiu triedu plus ďaľší druh, prípadne o ďaľšie dva druhy, zároveň môžete absolvovať zaškolenie pre obsluhu plynových zariadení (pre vozíky s pohonom so stlačeným plynom LPG)

Predpoklady pre zaradenie do kurzu vzv

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým aj zaradenia do kurzu je :

 1. vek 18 rokov
 2. zdravotná spôsobilosť
 3. aktuálna fotografia 3x3,5 cm

 Pre zaradenie do kurzu vzv nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz.

Dľžka teoretickej a praktickej prípravy závisí od triedy a druhu motorového vozíka a je daná vyhl. 356/2007 Z.z.

Výhoda pre Vás : Kurzy vrátane skúšok zabezpečujeme aj vo Vaších priestoroch.

Bezpečná, správna a odborná obsluha motorových vozíkov a manipulácia s bremenami môže byť zabezpečená len kvalifikovaným vodičom. Pre zabezpečenie takejto kvalifikácie je nutné, abyi vodič motorového (vysokozdvvižného) vozíku absolvoval prípravu v kurze určenom pre vodičov motorvých vozíkov t.j. kurz vzv. Okrem iného cieľom kurzu bolo aj zvyšovaie odborných vedomostí účastníkov školenia z bezpečnosti práce pri vedení motorových vysokozdvižných vozíkov.

Kurz vzv - vodičov motorových (vysokozdvižných) vozíkov realizujeme prostredníctvom e-learningu. Viac informácii nájdete tu:

Ponúkame Vám:

 • získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých kategórií v kurze vzv
 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie typy vozíkov
 • pravidelné opakované školenia na predĺženie platnosti preukazu (1 x ročne)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU) a evidenčnej karty vodiča motorového vozíka, vystavenie duplikátu preukazu
 • zaškolenie pre výmenu a nabíjanie akumulátorových batérií
 • zaškolenie obsluhy pre výmenu plynových fliaš (LPG)
 • školenie zodpovednej osoby (užívateľa motorových vozíkov)
 • odborné poradenstvo v oblasti používania motorových vozíkov
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia v stanovených termínoch

 

Dĺža kurzov VzV:

 • Základný kurz - 2 až 6 dní od druhu pohonu a spôsobu ovládania motorového vozíka
 • Pri štúdiu prostredníctvom e-learningu trvá kurz 7 dní
 • Rozšírenie preukazu vodiča motorového vozíka - 1 až 2 dni
 • Opakované preškolenie vodičov motorových vozíkov 1 deň

 Delenie motorových vozíkov:

Trieda I. - vozíky elektrické (akumulátorové)

Trieda II. - vozíky so spaľovacím motorom

DRUH :

 • A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
 • B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
 • C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
 • D - vysokozdvíhacie ručne vedené
 • E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením
 • W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
 • W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
 • G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
 • Z - špeciálne vozíky

 

Delenie motorových vozíkov

Trieda Druh ručne vedené pákovo riadené volantom riadené zdvíhacie plošiny
Akumulátorový pohon I. Plošinové, nízkozdvižné A B C G
Akumulátorový pohon I. Vysokozdvižné D E W1, W2 -
Spaľovací motor II. Plošinové, nízkozdvižné A B C G
Spaľovací motor II. Vysokozdvižné D B W1, W2 -

poznámka:

- W1 - vysokozdvižné, volantom riadené, nosnosť do 5 ton

- W2 - Vysokozdvižné, volantom riadené, nosnosť nad 5 ton

 

Možnosť dojednania individuálneho vyškolenia (aj jednotlivca).

Pri platbe v hotovosti vyžadujeme zložiť zálohu vo výške cca 30% pri začatí kurzu.

 

Ak uchádzač nie je držiteľom vodičského oprávnenia cena základného kurzu sa zvyšuje o 30%, a dĺžka o 14 až 17 vyučovacích hodín.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

 

> vzor preukazu akceptovaného v krajinách EU <

 

prihlaska

 

tlačivo na stiahnutie a vytlačenie - prihláška do kurzu

prihlaska

 
POST CONSULTING - vieme, čo potrebujete vedieť